Posted inPeníze

Kde uchovávat jaderný odpad

Česko prozatím žádné uložiště nemá. Zatím se nacházíme ve fázi výběru lokality. Momentálně se jaderné zbytky odkládají do meziskladů a na stavbu úložiště se čeká. Momentální předpoklady dokončení tohoto úložiště by měl být rok 2065.
jaderný odpad sud
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Momentálně se nacházíme v patové situaci. Žádná z vytipovaných vesnic se nechce podvolit stavbě, a geologický masiv se zatím zcela ideální nenašel. Tato otázka se zatím ještě neřeší. Momentálně se ale začíná přemýšlet o tom, že vesnici, v jejíž blízkosti by se úložiště jaderného odpadu nacházelo, by dostala jisté kompenzační složky.

Původní plán
Když se, asi před dvaceti lety, začaly na území České republiky stavět jaderné elektrárny, předpokládalo se, že jaderný odpad se bude vyvážet někam daleko na východ, pravděpodobně na Sibiř, tedy území bývalého sovětského svazu. Avšak došlo ke změnám plánů a s odpadem se muselo mezitím něco dělat. Vytvořilo se prozatímní řešení, a to posílat odpad do meziskladů v bezprostřední blízkosti elektrárny.
radioaktivní odpad
Odpad v meziskladech
Podle odhadů Správy úložišť pro radioaktivní odpad je životnost kontejnerů asi padesát let, pravděpodobně vyšší. Proto není důvod se prozatím strachovat nebo jednat nerozvážně a ryhcle.

Výběr parcely
Už od roku 2011 vybírá vláda nejvhodnější lokality, nic přesného ani jistého však není do dnešního dne známo. Loni odpadlo několik možných lokalit s odůvodněním, že se jedná o ničení životního prostředí, pročež podali na ministra životního prostředí žalobu. Zbyly dvě lokality:
–          Horka u Velkého Meziříčí
–          Kraví hora na Žďársku
Avšak podle posledních průzkumů se zdá, že ani jedna lokalita nebude kvůli druhu půdy vyhovovat.

Odhady
Podle analýzy se odhaduje, že na stavbu jaderného úložiště bude potřeba minimálně sto dvanáct miliard korun. U České národní banky vznikl ro tento účel speciální účet, na který by se mělo již několik let spořit. Tyto peníze budou určeny na veškeré výdaje spojené se stavbou úložiště a s aktivitami s tím spojené. Momentálně je na účtu podle ČNB asi čtyřiadvacet miliard korun.