Posted inNezařazené

Videa se stávají nedůvěryhodná

Podobný jev je znám u fotografií, které díky fotomontážím mohou být dokreslovány nebo upraveny. Laik nemusí tuto změnu vůbec postřehnout. Díky moderním technologiím se již dnes dá provádět přesvědčivé manipulace v oblasti videí ale i záznamů lidského hlasu. V budoucnosti se velmi často budeme setkávat, že nám bude libovolná osobnost svým hlasem tvrdit něco velmi kontroverzního. Nezbude nám, než si pokaždé počkat na případné dementi nově vypuštěné informace.   
 projev Baraka Obami
Na internetu se kolikrát uchytí i zjevný HOAX (falešná poplašná zpráva) např. Pozor na pomeranče s krví a HIV. S novými technologiemi a rozvojem umělé inteligence budou podvrhy čím dál tím hůře odhalitelné a nebudou šířeny jen formou fotek a textů.
 
Zfalšovaný proslov Obamy
Na Washingtonské univerzitě nedávno upravili za použití strojového učení (machine learning)
video bývalého prezidenta USA. Při změně jednoho z proslovu dřívějšího nejmocnějšího muže planety nezaregistrujete takřka žádný viditelný rozdíl oproti originálu až na obsah slov, které slyšíte.  
 George Bush s papežem
Obdobný projekt z univerzity ve Stanfordu, Face2Face, umí v reálném čase zaznamenávat mimiku živého herce do videa. Pohyby herce byli okopírovány z projevů například George Bushe nebo Arnolda Shwarzeneggera. Nová metoda ovšem používá algoritmu, který se učí, jak který pohyb obličeje při projevu vypadá. Ideálním adeptem k pokusu byl právě Barack Obama, který má volně dostupné hodiny videozáznamů ze svých projevů a to ve vysokém rozlišení. Prográmek se během přehrávání videí učil mimiku a foném z proslovu.

Při úpravě videa si výzkumníci práci hodně zjednodušily. Celou úpravu provedli jen vložením výřezu z oblasti okolo úst do již existujícího videa. Nemuseli tedy upravovat mimiku horní části obličeje ani pohyby hlavy. Například se tato metoda dá využít použitím zvukové stopy audio nahrávky a utvořit zní neexistující televizní projev. Podvrh zatím má jen omezené možnosti, ale je na něm krásně demonstrováno, co můžeme v budoucnu očekávat.