Posted inFirmy

Na co může přijít revize elektrospotřebičů

Závada na přívodním kabelu – jedna z nejnebezpečnějších situací při používání elektrických spotřebičů. Přívodní kabely bývají z uživatelského hlediska „nejslabším článkem“ neboli nejzranitelnějším místem. Přívodní kabel se dá někde skřípnout, aniž si toho všimnete, a tím může dojít k přerušení izolace vodičů, a jelikož jsou vodiče v přívodní šňůře vedle sebe, může vzniknout elektrický oblouk a vypuknout požár. Týká se to i prodlužovacích šňůr, které vedou na nevhodném místě. Může se to ovšem stát třeba i u vaší televize, na jejíž přívodní šňůru jste nedopatřením položili skříňku v obývacím pokoji.

elektrický mixér

Uvolněné kontakty a spoje – v některých situacích může docházet k uvolňování kontaktů či spojů uvnitř spotřebičů, např. v situacích, kdy se s nimi manipuluje při přenášení či stěhování. Nebezpečné je to zejména tehdy, uvolní-li se vstup přívodu elektřiny ze sítě do svorek transformátoru, kde může dojít ke zkratu a následnému požáru. Tato skrytá závada, zjištěná při revizi elektrospotřebičů, https://revize-elektro-revtech.cz/elektrospotrebice/ se může vyskytnout u starých, dlouho používaných spotřebičů, ale i u některých nových.

přívodní šňůra

Vinutí cívek – u elektrických točivých strojů s elektromotorem, jako jsou vrtačky, kotoučové pily, brusky nebo mixéry může dojít k závadám na vinutí cívek, kde se závity drátu na cívce přepálí a tím dojde opět k nebezpečnému zkratu.

Hrozící zkrat u topných spirál – veškeré spotřebiče, které pracují na principu zahřívání topného článku, rovněž mohou ukončit svou činnost buď přerušením toku proudu, nebo zkratováním obvodu. Teoreticky se to může přihodit u jakéhokoli zařízení, např. u varné konvice, nebo třeba i u akvarijního topítka.

Nebezpečí u svítidel – u svítidel může dojít k podobným závadám, jako u všech ostatních spotřebičů, které souvisí se zkratováním přívodního kabelu. Může jít o špatně dotažené spoje ve svorkách a zvláště nebezpečné je to v bytech, kde jsou ještě staré hliníkové rozvody. Hliník je díky své tepelné roztažnosti náchylný na uvolnění v kontaktech, kde snadno vznikne elektrický oblouk.